Kursrapport fra Basalkurs i laparoskopisk kirurgi

11. - 13. januar 2016 ble basalkurs i laparoskopisk kirurgi avholdt i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) ved St.Olavs Hospital i Trondheim. Kurset er obligatorisk for utdanningskandidater i generell kirurgi, og det er rettet mot leger som er tidlig i utdanningsforløpet. På dette kurset var det 22 deltakere fra det ganske land. De fleste under utdanning i generell kirurgi, men også noen innen gynekologi.

Kursets hovedmål er å bygge opp basale ferdigheter og kunnskap innen laparoskopisk kirurgi. Dette ble nådd ved en fin kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk øvelse. Det ble forelest om laparoskopets oppbygging, teknikker for etablering av pneumoperitoneum, anestesi ved laparoskopi, samt laparoskopisk teknikk ved appendektomi og kolecystektomi. Det ble også forelest om viktigheten av regelmessig praktisk trening for å utvikle og opprettholde kirurgiske ferdigheter.

Hoveddelen av kurset bestod av praktisk øvelse under kyndig veiledning av kursarrangørene. Vi roterte mellom D-boks, POP-trainer og datasimulatorer. Det ble terpet på laparoskopisk hinderløype og sutur på griseventrikkel. Underveis ble uhensiktsmessig teknikk og dårlig ergonomi effektivt korrigert. Bevegelsene ble færre og mer målrettede og skuldrene senket seg noen centimeter. Når man endelig begynte å få grepet om instrumentene ble stoppeklokkene hentet frem, og skuldrene snek seg igjen opp mot ørene. Med mer trening og god veiledning fant man igjen roen og selvtilliten. Kurset ble avsluttet med teoretisk kursprøve og laparoskopikonkurranse avholdt som parallellslalåm i olympisk stil.

Etter tre dager med komprimert trening viste samtlige deltakere betydelig fremgang, og vi reiser hjem med nye erfaringer, økt kunnskap og styrket treningsmotivasjon. Kurset er lærerikt og sosialt, og gir en god innføring i basal laparoskopisk teknikk. En stor takk til Ronald Mårvik, Gjermund Johnsen, Arne Rosseland og deres kolleger for trygg veiledning og et godt kurstilbud.

 

Nikolai Wexels

Kursrapport: Laparoskopi ved akutt abdomen

Alina Desiree Sandø, LIS generell kirurgi, St. Olavs Hospital HF


15 kirurgiske- og fem gynekologiske frø, spirer og noen snart modne vekster var i slutten av mars klare for 15 timers kurs i «Laparoskopi ved akutt abdomen». Arrangøren var NSALK (Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi), St. Olavs Hospital HF. Forventningene var høye, hvert fall fra enkelte av oss som hadde vært på svært gode kurs ved NSALK tidligere. Målgruppen for kurset var LIS i generell kirurgi og gynekologi, hvorav hensikten var å tilegne seg kunnskap om muligheter, begrensninger og operasjonsteknikk ved laparoskopisk diagnostikk og terapi ved akutt abdomen.


Med over 100 års spisskompetanse innen det kirurgiske fagfeltet lå det til rette for to svært lærerike og interessante kursdager. Ronald Mårvik, Gjermund Johnsen, Arne Rosseland og Erik Trondsen stod i spissen for den teoretiske og praktiske undervisningen og veiledningen. Vi gikk gjennom det teoretiske grunnlaget for bruk av laparoskopi ved; appendisitt, divertikulitt, akutt kolecystitt, akutte gynekologiske lidelser, etter bariatrisk kirurgi, tilstander i øvre GI-traktus, ileus, buktraumer og ved abdominale smerter av ukjent årsak. Noen faglige diskusjoner ble det som seg hør og bør - og vi fikk høre anekdoter om laparoskopiens utvikling fra Rosselands dager som ung kirurg på 70-tallet.


I tillegg til teoretisk påfyll med referanser til forelesernes egne erfaringer, litteratur og forskning, var det også satt av god tid til øvelser i laparoskopisk teknikk. Det ble trening av suturteknikk og anastomoser på griseorganer i POP-trener, samt utprøvning av datasimulatoren SimSurgery der vi fikk trent på animerte appendektomier/steriliseringer.


To flotte, lærerike og inspirerende kursdager ble avsluttet med kake og kursprøve. Dette er et kurs som streifer innom en del temaer som også blir gjennomgått på andre kurs som "Basal kurs i laparoskopi", "Thorako-/laparoskopisk kirurgi" og det ny innførte obligatoriske kurset "Akuttkirurgi", men repetisjonens kunst skal ikke undervurderes, og trening på suturteknikk er noe unge (og eldre) kirurger aldri kan gjøre for mye! Så tror vi alle kan si at dette er et kurs som er nyttig i utdanningsforløpet av generellkirurger og gynekologer!

Vurdering av kurs: Basalkurs i laparoskopi 5.-7.mars 2014

I regi av NSALK (Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi), St.Olavs Hospital, ble det, 5.-7. mars, arrangert basalkurs i laparoskopisk kirurgi i Trondheim. Kurset er tilrettelagt for leger som er tidlig i utdanningsforløpet innen kirurgiske fag. Hovedmålet med kurset er å rette oppmerksomhet mot riktig og effektiv bruk av laparoskopiske instrumenter samt basale laparoskopiske ferdigheter. I tillegg blir det undervist i effekt av trening på D-boks, POP-trainer og simulator, anestesi ved laparoskopi og fysiologiske endringer ved etablering av pneumoperitoneum, potensielle farer ved bruk av diathermi intraabdominalt, for å nevne noe.

Denne gang kom det leger fra Kirkenes i nord til Arendal i sør. I all hovedsak var alle tidlig i utdanningsforløpet innen generell kirurgi, men også innen gynekologi. 

Trening på D-boks, POP-trainer og simulatorer utgjorde hoveddelen av kurset, og disponering av tiden var upåklagelig. For selvtilliten til de aller fleste ble de praktiske øvelsene en berg-og-dalbane. Når vi endelig mestret D-boksen og selvtilliten var intakt, kom (dessverre) stoppeklokken. Selvtilliten stupte. Du fikk noen særdeles gode tips av kurslederne og selvtilliten kom tilbake på lån. Du roterte fra D-boks til POP-trainer og selvtilliten tok et nytt, ukontrollert stup. Feil teknikk ble korrigert, og selvtilliten kom gradvis tilbake.

 Sett bort ifra at huden over grunnleddet i tommelen skrek etter bedre sirkulasjon, at skuldrene nærmest krevde en ny karriere innen indremedisin eller nevrologi og ikke minst følelsen av å være totalt avkledd etter klokken stoppet, er det ingen tvil om at samtlige deltakere viste betydelig fremgang som følge av treningen. Klokken 16.00 fredag ettermiddag føltes det ikke lenger viktig at selvtilliten var blitt satt på prøve fordi vi returnerer til våre respektive sykehus med treningsmotivasjon og gjenopprettet selvtillit i bagasjen.  

Jeg vil rette en stor takk til Ronald Mårvik, Gjermund Johnsen og Arne Rosseland som har etablert et kurstilbud som er tilpasset uerfarne leger innen kirurgiske fag. Et kurs som bør anses som obligatorisk blant kollegaer tidlig i utdanningsforløpet.

Evaluering av Basalkurs i laparoskopisk kirurgi 16.-18. oktober 2013

Basalkurset i laparoskopisk kirurgi ved Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK) ved St. Olavs Hospital i Trondheim, var for mange av deltakerne et første møte med Legeforeningens utdanningskurs, -og hvilket motiverende og lærerikt kurs det ble! Takket være Ronald Mårvik, Arne R. Rosseland, Gjermund Johnsen og deres nære kollegaer ved NSALK, returnerer vi til vårt daglige virke med fornyet virketrang, klinisk aktpågivenhet og planer om på hvert vårt sykehus å arrangere interne konkurranser på Drammens-boksen.

De tre kursdagene var delt opp i forelesninger om formiddagen, og øving på datasimulator, POP-trainer og D-box om ettermiddagen. Dette var en fornuftig tidsbruk som medførte at vi hadde energi til å fortsette øvelse i kurslokalene selv etter endt arbeidsdag.  Temaene for undervisningstimene inkluderte anestesi ved laparoskopi, hvordan unngå komplikasjoner ved laparoskopi, og det var avsatt særlig god til teori knyttet til laparoskopisk appendectomi og cholecystektomi. Den 1,5 timers forelesningen om laparoskopets elektroniske oppbygging og funksjon av Jan Gunna Skogås, må løftes fram som et av kursets høydepunkt.

Nytten av trening innen laparoskopi framheves som særlig god. Mens vi øvde på suturteknikk, VR-cholecystektomi og på D-boksen fikk vi kyndig og tett veiledning, og presise råd. Fokus på tidtaking medførte at vi alle erfarte rask progresjon i laparoskopiske ferdigheter. Selv om ikke samtlige kursdeltagere vil lage provisoriske laparoskopibokser til hjemmebruk, har kursarrangørene ved NSALK gjort sitt aller beste for å motivere oss til videre trening.

Det var bred enighet blant deltagerne om at tre dagers kurslengde er nødvendig for å oppleve individuell utvikling innen laparoskopi. Timeplanen inneholdt hyppige pauser, og deltagerne trente ofte på praktiske ferdigheter utenom avsatt tid. Kan hende kunne man inkludert ytterligere en eller to forelesninger i kurset, men formodentlig var det nettopp denne tidsmessige romsligheten som foranlediget så stor grad av individuell trening.

Imponerende omgivelser på St. Olavs nye hospital, Trondheim i vakre høstfarger, kursarrangørenes solide kompetanse, rutinerte vennlighet og punktlighet, resulterte i et svært nyttig kurs innen basale laparoskopiske ferdigheter. 
 


Ingvild Agledahl

BASALKURS I LAPAROSKOPISK KIRURGI NR TH - 25123

Den 17. til 19. november ble det avholdt ”Basalkurs i laparoskopisk kirurgi” – ved NSALK – nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi, i Trondheim. Kurset er rettet mot leger i spesialistutdannelsen og fokuserer på indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater og kvalitetssikring innenfor laparoskopisk kirurgi.

Kurset var delt mellom teori i form av forelesinger og videopresentasjon på formiddagene, og praktiske øvelser ved bruk av datasimulatorer, POP-trainers og D-boxer om ettermiddagene. Tema som ble tatt opp var simulatortrening, suturteknikk, pneumoperitoneum – lukket og åpent teknikk, elektrokirurgiske instrumenter, hvordan komplikasjoner unngås samt laparoskopiske metoder ved diverse kirurgiske tilstander. Kurset ble avsluttet med en skriftlig og praktisk prøve for sertifisering, samt en evaluering sammen med kursledere. Lærerne var alle erfarne laparoskopører. Deltakere på kurset var leger i spesialisering – enten innenfor generell kirurgi eller gynekologi, og de fleste var i begynnelsen av sin spesialisering.

Selv fant jeg som relativt ny LIS-lege innen generell kirurgi temaet for kurset tiltalende – det er nettopp basale ferdigheter man har et stort behov for å tilegne seg tidlig i spesialiseringen. Teoridelen gav en fin oversikt over laparoskopi som prosedyre og det ble lagt vekt på å formidle anvendelig kunnskap for de med lite erfaring. Likevel var det nok den praktiske delen som skapte størst entusiasme. Her fikk man en mulighet til å øve seg på ergonomi og teknikk under veiledning av lærere som hele tiden sirkulerte mellom stasjonene.

Kurset var både interessant og lærerikt. Det var spennende å se den klare forbedringen vi alle hadde i løpet av kurset. Dagene gikk raskt og for min egen del skulle jeg gjerne sett at kurset var noe lengre. Kurset kan sterkt anbefales til leger i spesialisering og særlig til de som er tidlig i utdannelsen. Kurset motiverer til fortsatt bruk ved hjemmesykehus – ikke minst da øvelse gir ferdighet.

 

Amanda NTLF