BASALKURS I LAPAROSKOPISK KIRURGI NR TH - 25123

Den 17. til 19. november ble det avholdt ”Basalkurs i laparoskopisk kirurgi” – ved NSALK – nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi, i Trondheim. Kurset er rettet mot leger i spesialistutdannelsen og fokuserer på indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater og kvalitetssikring innenfor laparoskopisk kirurgi.

Kurset var delt mellom teori i form av forelesinger og videopresentasjon på formiddagene, og praktiske øvelser ved bruk av datasimulatorer, POP-trainers og D-boxer om ettermiddagene. Tema som ble tatt opp var simulatortrening, suturteknikk, pneumoperitoneum – lukket og åpent teknikk, elektrokirurgiske instrumenter, hvordan komplikasjoner unngås samt laparoskopiske metoder ved diverse kirurgiske tilstander. Kurset ble avsluttet med en skriftlig og praktisk prøve for sertifisering, samt en evaluering sammen med kursledere. Lærerne var alle erfarne laparoskopører. Deltakere på kurset var leger i spesialisering – enten innenfor generell kirurgi eller gynekologi, og de fleste var i begynnelsen av sin spesialisering.

Selv fant jeg som relativt ny LIS-lege innen generell kirurgi temaet for kurset tiltalende – det er nettopp basale ferdigheter man har et stort behov for å tilegne seg tidlig i spesialiseringen. Teoridelen gav en fin oversikt over laparoskopi som prosedyre og det ble lagt vekt på å formidle anvendelig kunnskap for de med lite erfaring. Likevel var det nok den praktiske delen som skapte størst entusiasme. Her fikk man en mulighet til å øve seg på ergonomi og teknikk under veiledning av lærere som hele tiden sirkulerte mellom stasjonene.

Kurset var både interessant og lærerikt. Det var spennende å se den klare forbedringen vi alle hadde i løpet av kurset. Dagene gikk raskt og for min egen del skulle jeg gjerne sett at kurset var noe lengre. Kurset kan sterkt anbefales til leger i spesialisering og særlig til de som er tidlig i utdannelsen. Kurset motiverer til fortsatt bruk ved hjemmesykehus – ikke minst da øvelse gir ferdighet.

 

Amanda NTLF