Laparoskopisk radikaloperasjon av et stomihernie

Det er en betydelig usikkerhet om hva som er best behandling for stomale/parastomale hernier. Randomiserte studier eksisterer ikke, og de fleste retrospektive og prospektive studier er små. Dieter Bergers laparoskopiske Sandwich-teknikk virker lovende, men det er fortsatt Bergers eget materiale som er den enste dokumentasjon for dette. Vi har benyttet Sandwich-teknikken hos flere pasienter, med både åpen og laparoskopisk teknikk. Vi har benyttet forskjellige typer nett, både syntetiske og biologiske.