Invitasjon til instruktørkurs samt bruk av NSALK sine lokaler.


Instruktørkurs
Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK), St.Olavs Hospital, har som oppgave å heve kompetansen innen minimal invasiv kirurgi og sørge for at hele landet har nytte av denne. I den forbindelse har vi gleden av å invitere deg til instruktørkurs. Kurset vil gi deg en innføring i flere typer simulatorer for laparoskopi (både datasimulatorer og analoge simulatorer). Målet med kurset er å utdanne instruktører som kan bidra som trenere for leger fra eget sykehus. Kurset går over to hele dager.

Hvorfor delta?
Opplæringen vil gi deg mulighet til å ta med deg kandidater fra ditt eget sykehus til trening i våre topp moderne lokaler på St. Olavs Hospital. Fokus på ferdigheter, samt minske risiko for komplikasjoner, vil gjøre et besøk på NSALK til en god investering. Ledige datoer vil etter hvert bli gjort tilgjengelig på vår nettside.

Kostnader
Du betaler ingen avgift for selve instruktørkurset. Reisekostnader, opphold og eventuelle måltider, dekker du selv. Påmeldingen er bindende. Når du senere kommer til NSALK med egne kandidater, er prisen satt til kr 1500 pr dag pr person med trening. Reise, opphold og måltider betales av hver enkelt deltager.

Hvordan melde seg på?
Vi har et begrenset antall plasser til første instruktørkurs og tar imot etter prinsippet ”først til mølla”. 

Send en mail for påmelding til kurskoordinator hilde.merete.klungerbo@stolav.no.

 


Med vennlig hilsen

Ronald Mårvik
Avdelingsoverlege NSALK
St.Olavs Hospital