NSALK er en tverrfaglig organisasjon som arbeider sammen med NTNU (Norges teknisk-vitenskapelige universitet), FOR (Framtidens operasjonsrom), SINTEF og andre teknologisentre. Dette samarbeidet har produsert en rekke tekniske oppfinnelser, for eksempel SonoDoppler og det nye instrumentet Volargrip ™.

Volargrip ™ er et laparoskopisk verktøy med et grep som kan tilpasses kirurgens hender, og passer både venstre- og høyrehendte kirurger. Designen er utviklet og testet i nært samarbeid mellom brukere på St. Olavs Hospital og universitetssykehusene i Tyskland samt designere fra det Trondheim-baserte selskapet Surgitech Norge AS.

Kompetansetjenesten er aktiv i forskning innen fedmekirurgi og har bl.a. deltatt i studier innen ny kirurgisk behandling som f.eks. VBLOC terapi

Bruk av simulatorer for å trene og vedlikeholde praktiske kirurgiske ferdigheter, gjør treningen tryggere og mer effektiv. Validering av kandidatene kan gjøres på en objektiv og pålitelig måte. NSALK har flere forskningsprosjekter knyttet til trening, validering og utvikling av simulatorer.

NSALK samarbeider tett med Nasjonal kompetansetjeneste for ultralyd og bildeveiledet behandling, bl.a. med utvikling av navigasjonsplattformen "Custus X" som resultat.