Forskere tilknyttet kompetansetjenesten:

Cecilie Våpenstad
Forsker, PhD stipendiat

Hvordan kan pasient sikkerheten økes ved å trene kirurger, samt kvalitetsikre deres motoriske ferdigheter utenfor operasjonssalen ved bruk av simulatorer. Cecilie Våpenstad forsker på om simulatortrening har effekt, om simulatorer kan brukes til å måle kirurgiske ferdighter og på hvilken måte. Hun ser også på om pasientspesifikk simulering før inngrepet kan øke pasientsikkerheten og redusere operasjonstid.  

Intresseområder: Opplæring av kirurgisk ferdigheter, Medisinsk avbildning (røntgen, ultralyd), sosial læring 


Maria Suong Tjønnås
Forsker, PhD stipendiat

Bilde Maria.jpg

Maria Suong Tjønnås forsker på kroppens stressresponser under simulatorbasert opplæring av teknisk kirurgiske ferdigheter. Ved å sammenlikne stressnivået under standardiserte simuleringsøvelser på analoge og VR datasimulatorer opp mot suturøvelser på vevsprøver eller øvingsoperasjon på sedert gris, ønsker Maria å undersøke om stressresponser og stressnivå påvirker overføring av tekniske ferdigheter mellom simulatortrening og reelle operasjoner.

Interesseområder: stress ved digitale læringsmetoder, læring, humanfysiologi, fysisk aktivitet, termoregulering, anstrengelses utløst astma, helserelatert forskning.


Tidligere tilknyttede forskere:

Eivind Grong

Vi har utført eksperimentelle studier der vi har undersøkt effekten av fedmekirurgi på type 2 diabetes mellitus i rotter. Et spesielt fokusområde har vært endringer i gastrinsekresjon etter kirurgi og hvordan dette påvirker diabetes. Samtidig har vi i et samarbeid med Umeå Universitet kvantifisert beta-celle masse i rottepancreata med en tredimensjonal teknikk som kalles optisk projeksjonstomografi (OPT). Som et tilleggsprosjekt har vi vært med på å kartlegge biokjemiske karakteristika i humant pancreasvev med teknikken Raman mikrospektroskopi.
Se oppdatert publikasjonsliste.


Arild de Vries

Arild de Vries forsvarte sin avhandling

”Potential Adhesion Prevention Strategies”
13.oktober 2017

 

https://innsida.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/b89a7df0-a6b6-3039-b81d-bc4ce9c2a242