Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi

The Network for Accredited Skills Centres i Europe Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi ble den 25.februar 2016 akkreditert i «the Network for Accredited Skills Centres in Europe» (NASCE).
Les mer...

Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK), har gleden av å invitere deg til det andre nettverksmøtet innen laparoskopisk ferdighetstrening.

Neste nettverksmøte er i oktober 2019. Nærmere opplysninger kommer!
Sted: Kirurgisk Høstmøte, Oslo

Du kan melde din interesse eller sende eventuelle spørsmål til post@nsalk.org
Vi hører gjerne fra deg!

Tjenesten er etablert for å bygge opp og spre kompetanse om bruken av avansert laparoskopisk, endoskopisk og minimal invasiv kirurgi. Laparoskopi (kikkhullskirurgi) er en kirurgisk metode som i økende grad utføres til fordel for åpen kirurgi.

Sammenlignet med en vanlig operasjon gir laparoskopisk kirurgi mindre operasjonssår, som regel mindre smerter, færre komplikasjoner, kortere sykemeldingstid og mindre risiko for sammenvoksinger. Laparoskopisk utstyr brukes også i forbindelse med undersøkelse og diagnostikk.

Tjenesten skal overvåke og videreutvikle bruken av utstyr og metoder, og bidra til at helseregionene bygger opp faglige nettverk som kan overta og videreføre dette arbeidet lokalt.

Kompetansetjenesten er lokalisert til St. Olavs Hospital HF, Trondheim

VIL DU ARRANGERE KURS INNEN LAPAROSKOPI/ENDOSKOPI?
TRENGER DU SIMULATORER Å TRENE PÅ? Du er hjertelig velkommen til å leie våre lokaler.

Les mer