Feb
14
to Feb 15

LAPAROSKOPI VED AKUTT ABDOMEN

Dato: 14.-15.februar 2019

Målgruppe

Kirurger under utdanning i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi samt gynekologer under utdanning.

Læringsmål

Deltagerne skal i løpet av kurset tilegne seg kunnskaper om muligheter/begrensninger og operasjonsteknikk ved laparoskopisk diagnostikk/terapi ved akutt abdomen.

Valgfritt kurs

View Event →
Nov
22
to Nov 23

Terapeutisk endoskopi

Teori/praktiske øvelser/live videooverføring med fokus på GI-blødninger og store polypper.

Målgruppe: Leger i spesialistutdannelse innen gastrokirurgi/gastroenterologi.

Læringsmål: Få innsyn i nye endoskopiske behandlingsalternativer og teknologisk utstyr. Lære bruken og begrensninger av endoskopiske prosedyrer sammenlignet med kirurgiske alternativer. Kunne nødprosedyrer ved uforutsette hendelser.

Valgfritt kurs.

View Event →
Nov
7
to Nov 9

Thoraco-/ laparoskopisk kirurgi

Hvordan redusere risiko/komplikasjoner ved laparoskopisk kirurgi

Målgruppe: Leger under utdanning i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi.
Læringsmål: Indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater og kvalitetssikring
innen laparoskopisk kirurgi. Kurset vil omhandle teoretisk undervisning og
praktiske øvelser på simulatorer samt demonstrasjonsoperasjoner.

Obligatorisk kurs.

View Event →
Nov
1
to Nov 2

Grunnkurs brokk

Målgruppe: Utdanningskandidater i generell og gastroenterologisk kirurgi.

Læringsmål: Tilegne seg praktisk og teoretisk kunnskap om
patogenese og kirurgisk terapi av inguinal-og ventralhernie.

Valgfritt kurs.

View Event →
Sep
26
to Sep 28

Basalkurs i laparoskopisk kirurgi

Målgruppe: Rotasjonskandidater i generell kirurgi tidlig i utdanning
(i løpet av 1. utdanningsår) (søk spesialisering i generell kirurgi,
gynekologi, thoraxkirurgi, urologi og gastroenterologisk kirurgi.)

Læringsmål:        
Hovedmål: Oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter og kunnskap innen basal
laparoskopisk kirurgi.
Delmål: Oppnå tilfredsstillende konkrete basale tekniske ferdigheter i
laparoskopi. Oppnå tilfredsstillende forståelse for grunnleggende prinsipper i
laparoskopi. Oppnå tilfredsstilende kunnskap om basale laparoskopiske inngrep. Trening i nødsprosedyre ved uforutsette hendelser. Sosial nettverksbygging blant utdanningskandidater fra forskjellige sykehus.
Obligatorisk kurs.

View Event →
Apr
25
to Apr 27

Basalkurs i laparoskopisk kirurgi

Målgruppe: Rotasjonskandidater i generell kirurgi tidlig i utdanning
(i løpet av 1. utdanningsår) (søk spesialisering i generell kirurgi,
gynekologi, thoraxkirurgi, urologi og gastroenterologisk kirurgi.)

Læringsmål:        
Hovedmål: Oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter og kunnskap innen basal
laparoskopisk kirurgi.
Delmål: Oppnå tilfredsstillende konkrete basale tekniske ferdigheter i
laparoskopi. Oppnå tilfredsstillende forståelse for grunnleggende prinsipper i
laparoskopi. Oppnå tilfredsstilende kunnskap om basale laparoskopiske inngrep. Trening i nødsprosedyre ved uforutsette hendelser. Sosial nettverksbygging blant utdanningskandidater fra forskjellige sykehus.

Obligatorisk kurs.

View Event →
Mar
8
to Mar 9

Laparoskopi ved akutt abdomen

Målgruppe: Kirurger under utdanning i generell kirurgi og gastroenterologisk
kirurgi samt gynekologer under utdanning.

Læringsmål: Deltagerne skal i løpet av kurset tilegne seg kunnskaper om
muligheter/begrensninger og operasjonsteknikk ved laparoskopisk
diagnostikk/terapi ved akutt abdomen.

Valgfritt kurs

View Event →
Jan
24
to Jan 26

Basalkurs i laparoskopisk kirurgi

Ferdigheter, kunnskap, ergonomi og kommunikasjon.

Målgruppe: Rotasjonskandidater i generell kirurgi tidlig i utdanning
(i løpet av 1. utdanningsår) (søk spesialisering i generell kirurgi,
gynekologi, thoraxkirurgi, urologi og gastroenterologisk kirurgi.)

Læringsmål:        
Hovedmål: Oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter og kunnskap innen basal
laparoskopisk kirurgi.
Delmål: Oppnå tilfredsstillende konkrete basale tekniske ferdigheter i
laparoskopi. Oppnå tilfredsstillende forståelse for grunnleggende prinsipper i
laparoskopi. Oppnå tilfredsstilende kunnskap om basale laparoskopiske inngrep. Trening i nødsprosedyre ved uforutsette hendelser. Sosial nettverksbygging blant utdanningskandidater fra forskjellige sykehus.
Obligatorisk kurs.

View Event →