The Network for Accredited Skills Centres in Europe

Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi ble den 25.februar 2016 akkreditert i «the Network for Accredited Skills Centres in Europe» (NASCE). Kompetansetjenesten er eneste ferdighetslab med denne godkjenningen i Norge.

Du kan lese mer om NASCE og akkrediteringsprosessen her:
http://nascenet.org/accreditation