Kursrapport: Laparoskopi ved akutt abdomen

Alina Desiree Sandø, LIS generell kirurgi, St. Olavs Hospital HF


15 kirurgiske- og fem gynekologiske frø, spirer og noen snart modne vekster var i slutten av mars klare for 15 timers kurs i «Laparoskopi ved akutt abdomen». Arrangøren var NSALK (Nasjonalt senter for avansert laparoskopisk kirurgi), St. Olavs Hospital HF. Forventningene var høye, hvert fall fra enkelte av oss som hadde vært på svært gode kurs ved NSALK tidligere. Målgruppen for kurset var LIS i generell kirurgi og gynekologi, hvorav hensikten var å tilegne seg kunnskap om muligheter, begrensninger og operasjonsteknikk ved laparoskopisk diagnostikk og terapi ved akutt abdomen.


Med over 100 års spisskompetanse innen det kirurgiske fagfeltet lå det til rette for to svært lærerike og interessante kursdager. Ronald Mårvik, Gjermund Johnsen, Arne Rosseland og Erik Trondsen stod i spissen for den teoretiske og praktiske undervisningen og veiledningen. Vi gikk gjennom det teoretiske grunnlaget for bruk av laparoskopi ved; appendisitt, divertikulitt, akutt kolecystitt, akutte gynekologiske lidelser, etter bariatrisk kirurgi, tilstander i øvre GI-traktus, ileus, buktraumer og ved abdominale smerter av ukjent årsak. Noen faglige diskusjoner ble det som seg hør og bør - og vi fikk høre anekdoter om laparoskopiens utvikling fra Rosselands dager som ung kirurg på 70-tallet.


I tillegg til teoretisk påfyll med referanser til forelesernes egne erfaringer, litteratur og forskning, var det også satt av god tid til øvelser i laparoskopisk teknikk. Det ble trening av suturteknikk og anastomoser på griseorganer i POP-trener, samt utprøvning av datasimulatoren SimSurgery der vi fikk trent på animerte appendektomier/steriliseringer.


To flotte, lærerike og inspirerende kursdager ble avsluttet med kake og kursprøve. Dette er et kurs som streifer innom en del temaer som også blir gjennomgått på andre kurs som "Basal kurs i laparoskopi", "Thorako-/laparoskopisk kirurgi" og det ny innførte obligatoriske kurset "Akuttkirurgi", men repetisjonens kunst skal ikke undervurderes, og trening på suturteknikk er noe unge (og eldre) kirurger aldri kan gjøre for mye! Så tror vi alle kan si at dette er et kurs som er nyttig i utdanningsforløpet av generellkirurger og gynekologer!