Vurdering av kurs: Basalkurs i laparoskopi 5.-7.mars 2014

I regi av NSALK (Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi), St.Olavs Hospital, ble det, 5.-7. mars, arrangert basalkurs i laparoskopisk kirurgi i Trondheim. Kurset er tilrettelagt for leger som er tidlig i utdanningsforløpet innen kirurgiske fag. Hovedmålet med kurset er å rette oppmerksomhet mot riktig og effektiv bruk av laparoskopiske instrumenter samt basale laparoskopiske ferdigheter. I tillegg blir det undervist i effekt av trening på D-boks, POP-trainer og simulator, anestesi ved laparoskopi og fysiologiske endringer ved etablering av pneumoperitoneum, potensielle farer ved bruk av diathermi intraabdominalt, for å nevne noe.

Denne gang kom det leger fra Kirkenes i nord til Arendal i sør. I all hovedsak var alle tidlig i utdanningsforløpet innen generell kirurgi, men også innen gynekologi. 

Trening på D-boks, POP-trainer og simulatorer utgjorde hoveddelen av kurset, og disponering av tiden var upåklagelig. For selvtilliten til de aller fleste ble de praktiske øvelsene en berg-og-dalbane. Når vi endelig mestret D-boksen og selvtilliten var intakt, kom (dessverre) stoppeklokken. Selvtilliten stupte. Du fikk noen særdeles gode tips av kurslederne og selvtilliten kom tilbake på lån. Du roterte fra D-boks til POP-trainer og selvtilliten tok et nytt, ukontrollert stup. Feil teknikk ble korrigert, og selvtilliten kom gradvis tilbake.

 Sett bort ifra at huden over grunnleddet i tommelen skrek etter bedre sirkulasjon, at skuldrene nærmest krevde en ny karriere innen indremedisin eller nevrologi og ikke minst følelsen av å være totalt avkledd etter klokken stoppet, er det ingen tvil om at samtlige deltakere viste betydelig fremgang som følge av treningen. Klokken 16.00 fredag ettermiddag føltes det ikke lenger viktig at selvtilliten var blitt satt på prøve fordi vi returnerer til våre respektive sykehus med treningsmotivasjon og gjenopprettet selvtillit i bagasjen.  

Jeg vil rette en stor takk til Ronald Mårvik, Gjermund Johnsen og Arne Rosseland som har etablert et kurstilbud som er tilpasset uerfarne leger innen kirurgiske fag. Et kurs som bør anses som obligatorisk blant kollegaer tidlig i utdanningsforløpet.