Kursrapport fra Basalkurs i laparoskopisk kirurgi

11. - 13. januar 2016 ble basalkurs i laparoskopisk kirurgi avholdt i regi av Nasjonal kompetansetjeneste for avansert laparoskopisk kirurgi (NSALK) ved St.Olavs Hospital i Trondheim. Kurset er obligatorisk for utdanningskandidater i generell kirurgi, og det er rettet mot leger som er tidlig i utdanningsforløpet. På dette kurset var det 22 deltakere fra det ganske land. De fleste under utdanning i generell kirurgi, men også noen innen gynekologi.

Kursets hovedmål er å bygge opp basale ferdigheter og kunnskap innen laparoskopisk kirurgi. Dette ble nådd ved en fin kombinasjon av teoretisk undervisning og praktisk øvelse. Det ble forelest om laparoskopets oppbygging, teknikker for etablering av pneumoperitoneum, anestesi ved laparoskopi, samt laparoskopisk teknikk ved appendektomi og kolecystektomi. Det ble også forelest om viktigheten av regelmessig praktisk trening for å utvikle og opprettholde kirurgiske ferdigheter.

Hoveddelen av kurset bestod av praktisk øvelse under kyndig veiledning av kursarrangørene. Vi roterte mellom D-boks, POP-trainer og datasimulatorer. Det ble terpet på laparoskopisk hinderløype og sutur på griseventrikkel. Underveis ble uhensiktsmessig teknikk og dårlig ergonomi effektivt korrigert. Bevegelsene ble færre og mer målrettede og skuldrene senket seg noen centimeter. Når man endelig begynte å få grepet om instrumentene ble stoppeklokkene hentet frem, og skuldrene snek seg igjen opp mot ørene. Med mer trening og god veiledning fant man igjen roen og selvtilliten. Kurset ble avsluttet med teoretisk kursprøve og laparoskopikonkurranse avholdt som parallellslalåm i olympisk stil.

Etter tre dager med komprimert trening viste samtlige deltakere betydelig fremgang, og vi reiser hjem med nye erfaringer, økt kunnskap og styrket treningsmotivasjon. Kurset er lærerikt og sosialt, og gir en god innføring i basal laparoskopisk teknikk. En stor takk til Ronald Mårvik, Gjermund Johnsen, Arne Rosseland og deres kolleger for trygg veiledning og et godt kurstilbud.

 

Nikolai Wexels