Evaluering av Basalkurs i laparoskopisk kirurgi 16.-18. oktober 2013

Basalkurset i laparoskopisk kirurgi ved Nasjonalt Senter for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK) ved St. Olavs Hospital i Trondheim, var for mange av deltakerne et første møte med Legeforeningens utdanningskurs, -og hvilket motiverende og lærerikt kurs det ble! Takket være Ronald Mårvik, Arne R. Rosseland, Gjermund Johnsen og deres nære kollegaer ved NSALK, returnerer vi til vårt daglige virke med fornyet virketrang, klinisk aktpågivenhet og planer om på hvert vårt sykehus å arrangere interne konkurranser på Drammens-boksen.

De tre kursdagene var delt opp i forelesninger om formiddagen, og øving på datasimulator, POP-trainer og D-box om ettermiddagen. Dette var en fornuftig tidsbruk som medførte at vi hadde energi til å fortsette øvelse i kurslokalene selv etter endt arbeidsdag.  Temaene for undervisningstimene inkluderte anestesi ved laparoskopi, hvordan unngå komplikasjoner ved laparoskopi, og det var avsatt særlig god til teori knyttet til laparoskopisk appendectomi og cholecystektomi. Den 1,5 timers forelesningen om laparoskopets elektroniske oppbygging og funksjon av Jan Gunna Skogås, må løftes fram som et av kursets høydepunkt.

Nytten av trening innen laparoskopi framheves som særlig god. Mens vi øvde på suturteknikk, VR-cholecystektomi og på D-boksen fikk vi kyndig og tett veiledning, og presise råd. Fokus på tidtaking medførte at vi alle erfarte rask progresjon i laparoskopiske ferdigheter. Selv om ikke samtlige kursdeltagere vil lage provisoriske laparoskopibokser til hjemmebruk, har kursarrangørene ved NSALK gjort sitt aller beste for å motivere oss til videre trening.

Det var bred enighet blant deltagerne om at tre dagers kurslengde er nødvendig for å oppleve individuell utvikling innen laparoskopi. Timeplanen inneholdt hyppige pauser, og deltagerne trente ofte på praktiske ferdigheter utenom avsatt tid. Kan hende kunne man inkludert ytterligere en eller to forelesninger i kurset, men formodentlig var det nettopp denne tidsmessige romsligheten som foranlediget så stor grad av individuell trening.

Imponerende omgivelser på St. Olavs nye hospital, Trondheim i vakre høstfarger, kursarrangørenes solide kompetanse, rutinerte vennlighet og punktlighet, resulterte i et svært nyttig kurs innen basale laparoskopiske ferdigheter. 
 


Ingvild Agledahl