Nettverksmøte innen ferdighetstrening i laparoskopisk kirurgi

Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK), har i samarbeid med SINTEF, gleden av å invitere deg til det andre nettverksmøtet innen laparoskopisk ferdighetstrening.

Tid: AVLYST
Sted: NSALK, St. Olavs Hospital, Trondheim.

Du kan melde din interesse eller sende eventuelle spørsmål til post@nsalk.org
Vi hører gjerne fra deg!

Når og hvor er møtet?
Møtet arrangeres på St. Olavs Hospital i Trondheim, nærmere bestemt på Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK) en gang pr år.
Første møtet ble arrangert 8.februar 2016 kl 11-19. Du kan se referat her.
Alle deltagerne dekker reise og opphold selv. Det er ingen avgift på selve møtet.

Hvem kan delta?
Møtet passer for alle som er interessert i ferdighetstrening av kirurger. Kanskje er du ansvarlig for opplæring på ditt sykehus? Skal du kjøpe inn nye simulatorer for ferdighetstrening? Er du interessert i effekten av ferdighetstrening? Driver du med forskning innenfor trening og opplæring i laparoskopisk kirurgi? Har du en simulator på ditt sykehus og vet ikke helt hvordan du kan utnytte denne på best mulige måte? Er du sykepleier, lege eller har annen relevant bakgrunn?
Alle er velkommen til å delta.

Hvorfor arrangerer NSALK et slikt nettverksmøte?
Som nasjonal kompetansetjeneste ønsker NSALK å bidra til økte ferdigheter innen laparoskopi ved alle landets sykehus. Ved å ta initiativ til et slikt møte ønsker vi å bidra til erfaringsutveksling  på tvers av helseregioner,  og økt samarbeid rundt opplæring og forskning .

Hva står på agendaen?
Vi ønsker at disse nettverksmøtene skal være uformelle hvor vi får god tid til diskusjon.
Aktuelle tema kan for eksempel være:
 - Pågående prosjekter innenfor ferdighetstrening
 - Hvilke muligheter har vi for å kvalitetssikre ferdighetstrening i framtiden?
 - Muligheter for samarbeid på tvers av regionene
 - Organisatoriske forhold slik som: nye retningslinjer, spesialistforeningen, helsedirektoratet etc
Generelt ønsker vi at møtet preges av deling av erfaring og kunnskap, samt innspill på tvers av helseregionene. Det vil også bli mulighet for å teste de forskjellige simulatorene som finnes på NSALK i løpet av denne dagen.

Hvor ofte blir møtene arrangert?
Møtene blir arrangert en gang pr år. Alle møtene er åpne for nye deltagere.
NSALK blir fast møteplass for disse nettverksmøtene. Møtene blir kommunisert via kompetansetjenestens webside (www.nsalk.org), Facebook og på e-post dersom du har deltatt tidligere.

 

Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt:
post@nsalk.org eller cecilie.vapenstad@sintef.no