Nettverksmøte innen ferdighetstrening i laparoskopisk kirurgi

Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK), har gleden av å invitere deg til det andre nettverksmøtet innen laparoskopisk ferdighetstrening.

Tid: Oktober 2019 (Uke 43). Nærmere tidspunkt annonseres så snart programmet er klart!
Sted: Oslo, Kirurgisk Høstmøte

Du kan melde din interesse eller sende eventuelle spørsmål til post@nsalk.org
Vi hører gjerne fra deg!

Når og hvor er møtet?
Møtet ble arrangert på St. Olavs Hospital i Trondheim, nærmere bestemt på Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK) i 2016. I 2018 ble dette endret til Oslo og arranger i samarbeid med Kirurgisk Høstmøte.

Første møtet ble arrangert 8.februar 2016 kl 11-19. Du kan se program for arrangerte møter her:

Nettverksmøte 2016: Program (St. Olavs Hospital, NSALK)

Nettverksmøte 2018: Program (Kirurgisk høstmøte, Oslo)

Alle deltagerne dekker reise og opphold selv. Det er ingen avgift på selve møtet.

Hvem kan delta?
Møtet passer for alle som er interessert i ferdighetstrening av kirurger. Kanskje er du ansvarlig for opplæring på ditt sykehus? Skal du kjøpe inn nye simulatorer for ferdighetstrening? Er du interessert i effekten av ferdighetstrening? Driver du med forskning innenfor trening og opplæring i laparoskopisk kirurgi? Har du en simulator på ditt sykehus og vet ikke helt hvordan du kan utnytte denne på best mulige måte? Er du sykepleier, lege eller har annen relevant bakgrunn?
Alle er velkommen til å delta.

Hvorfor arrangerer NSALK et slikt nettverksmøte?
Som nasjonal kompetansetjeneste ønsker NSALK å bidra til økte ferdigheter innen laparoskopi ved alle landets sykehus. Ved å ta initiativ til et slikt møte ønsker vi å bidra til erfaringsutveksling  på tvers av helseregioner,  og økt samarbeid rundt opplæring og forskning .

Hva står på agendaen?
Vi ønsker at disse nettverksmøtene skal være uformelle hvor vi får god tid til diskusjon.
Aktuelle tema kan for eksempel være:
 - Pågående prosjekter innenfor ferdighetstrening
 - Hvilke muligheter har vi for å kvalitetssikre ferdighetstrening i framtiden?
 - Muligheter for samarbeid på tvers av regionene
 - Organisatoriske forhold slik som: nye retningslinjer, spesialistforeningen, helsedirektoratet etc
Generelt ønsker vi at møtet preges av deling av erfaring og kunnskap, samt innspill på tvers av helseregionene.

Hvor ofte blir møtene arrangert?
Møtene blir arrangert en gang pr år. Alle møtene er åpne for nye deltagere.
Neste møte er planlagt i oktober 2019, i samarbeid i Kirurgisk Høstmøte i Oslo.
Møtene blir kommunisert via kompetansetjenestens webside (www.nsalk.org), Facebook og på e-post dersom du har deltatt tidligere.

 Har du spørsmål er du velkommen til å ta kontakt:
post@nsalk.org eller cecilie.vapenstad@sintef.no