24. - 25. november 2016 Terapeutisk endoskopi

Teori/praktiske øvelser/live videooverføring med fokus på GI-blødninger og store polypper.   

24. - 25. november 2016


Målgruppe:     Leger i spesialistutdannelse innen gastrokirurgi/gastroenterologi.

Læringsmål:     Få innsyn i nye endoskopiske behandlingsalternativer og teknologisk utstyr. Lære bruken og begrensninger av endoskopiske prosedyrer sammenlignet med kirurgiske alternativer. Kunne nødprosedyrer ved uforutsette hendelser.Valgfritt kurs.

Temaoversikt:

24. november
09:30     Åpning. Velkommen    
        
Blødninger: diagnostikk og behandling
09:50 Elektromedisinsk utstyr            
10:30 Blødninger i ventrikkel/duodenum    
11:30 Blødninger i tynntarm og colon        
12:00 Postoperative blødninger            
12:30 Lunch

Polypper – diagnostikk og behandling
13:30 Øsofagus                    
14:00 Ventrikkel - duodenum            
14:30 Kaffe
14:45 Tynntarm – colon                
15:15 Intro praktiske øvelser
        
25. november
09:00 – 15:30    
Praktiske øvelser – nødprosedyrer På POP-trainer + endoskopisimulator
Blødninger i ventrikkel – colon
Injeksjonsteknikker
Monopolar – bipolar diathermi
Klips – T-bar, OTSC-klips
Lukke tarmperforasjoner
Praktiske øvelser
Polyppectomi med slynge
Piece meal teknikk – injeksjonsteknikk
Submucosal reseksjon
12:30 Lunch
14:30 Evaluering/Kursprøve
15:30 Slutt

Kurssted:    
St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 15
Antall timer: 18
Påmeldingsfrist: 01. oktober 2016

Kursleder: Ronald Mårvik (kir.avd., St.Olavs Hospital)
Kurskomité: Ronald Mårvik og Gjermund Johnsen (begge kir.avd., St.Olavs Hospital), Gunnar Qvigstad (med.avd., St.Olavs Hospital) og Lars Aabakken (med. gastroseksjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet)

Påmelding: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no