03. - 04. november 2016 Grunnkurs brokk

Målgruppe:         
Utdanningskandidater i generell og gastroenterologisk kirurgi.

Læringsmål:        
Tilegne seg praktisk og teoretisk kunnskap om patogenese og kirurgisk terapi av inguinal-og ventralhernie.

Valgfritt kurs.
            

Temaoversikt:

03. november
09:00 - 09:15 Åpning    
09:15 - 09:45 Anatomi
09:45 - 10:30 Tensjonsplastikker
10:30 - 10:45 Pause

Lyskebrokk
10:45 – 11:30 Nettplastikk                  
11:30 – 12:00 Laparoskopisk operasjon          
12:00 - 12:30 Resultater – evidence based    
12:30 – 13:15 Lunsj
13:15 – 14:45 Demo operasjon      
14:45 – 15:00 Pause
15:00 – 15:30 Behandling av residiv         
15:30 – 16:30 Komplikasjoner og smerter    
    
                
04. november
Ventralhernier

09:00 – 09:30 Åpen operasjon             
09:30 – 10:15 Laparoskopisk operasjon         
10:15 – 10:30 Pause
10:30 – 12:00 Demo operasjon
12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 13:15 Komplikasjoner             
13:15 – 13:30 Veien videre                 
13:30 – 14:30 Behandling av vanskelige bukveggsproblemer
14:30 – 15:30 Kursprøve/evaluering

Kurssted:        
St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 30
Antall timer: 14
Påmeldingsfrist: 20. september 2016

Kursleder: Brynjulf Ystgaard. (kir., avd, St. Olavs Hospital)
Kurskomité: Brynjulf Ystgaard og Ronald Mårvik, begge St.Olavs Hospital (kirurgisk avdeling), Inge Glambek, Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass, Bergen

Påmelding: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no