Back to All Events

BASALKURS I LAPAROSKOPISK KIRURGI


  • NSALK 5 Prinsesse Kristinas gate Trondheim, Sør-Trøndelag, 7030 Norway (map)

Ferdigheter, kunnskap, ergonomi og kommunikasjon

Dato: 16.-18.januar 2019

Målgruppe

Rotasjonskandidater i generell kirurgi tidlig i utdanning (i løpet av 1. utdanningsår) (generell kirurgi, gynekologi, thoraxkirurgi, urologi og gastroenterologisk kirurgi.)

Obligatorisk kurs

Læringsmål

Hovedmål:

  • Oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter og kunnskap innen basal laparoskopisk kirurgi

Delmål:

  • Oppnå tilfredsstillende konkrete basale tekniske ferdigheter i laparoskopi

  • Oppnå tilfredsstillende forståelse for grunnleggende prinsipper i laparoskopi

  • Oppnå tilfredsstilende kunnskap om basale laparoskopiske inngrep

  • Trening i nødsprosedyre ved uforutsette hendelser

  • Sosial nettverksbygging blant utdanningskandidater fra forskjellige sykehus

Temaoversikt

Dag 1
08:30-09:00 Registrering

09:00-09:15 Åpning av kurset                                                         

09:15-10:15 Simulatortrening, hvordan trene opp basale ferdigheter 

10:30-11:00 Suturteknikk D-box, POP-trainer                                               

11:00-12:30 Laparoskopet og elektrokirurgiske instrumenter:

                    Oppbygging, funksjoner, risiko og feilsøking                 

12:30-13:15 Lunch

13:15-16:30 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi.

                                              

Dag 2

08:45-09:30 Basalt ved laparoskopi
Nødprosedyrer ved uforutsette hendelser                      

09:30-10:00 Anestesi ved laparoskopi                                              

10:15-11:00 Laparoskopisk appendectomi.
Uforutsette hendelser                                                  

11:15-12:00   Laparoskopisk kolecystectomi
Uforutsette hendelser                                                              

12:00-12:45  Lunch                                                                          

12:45-18:00 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi.

.

Dag 3

08:30-09:15 Hvordan unngå komplikasjoner ved laparoskopi            

09:30-12:15 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi

12:15-12:45 Lunch

12:45-13:30 Laparoskopi ved behandling av brokk

13:30-14:30 Teoretisk kursprøve – evaluering av kurset

 

Kurskomité

Kursleder: Ronald Mårvik (St.Olavs Hospital)

Kurskomité: Bjørn Edwin (Rikshospitalet), Anders Debes (Sykehuset Østfold Moss), Fredrik H Halvorsen (Rikshospitalet) og Gjermund Johnsen (St.Olav)

 

Kurssted

St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 24

Antall timer: 24

Påmeldingsfrist: 1.desember 2018

Earlier Event: November 22
Terapeutisk endoskopi
Later Event: February 14
LAPAROSKOPI VED AKUTT ABDOMEN