Back to All Events

Basalkurs i laparoskopisk kirurgi


  • NSALK 5 Prinsesse Kristinas gate Trondheim, Sør-Trøndelag, 7030 Norway (map)

Målgruppe: Rotasjonskandidater i generell kirurgi tidlig i utdanning
(i løpet av 1. utdanningsår) (søk spesialisering i generell kirurgi,
gynekologi, thoraxkirurgi, urologi og gastroenterologisk kirurgi.)

Læringsmål:        
Hovedmål: Oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter og kunnskap innen basal
laparoskopisk kirurgi.
Delmål: Oppnå tilfredsstillende konkrete basale tekniske ferdigheter i
laparoskopi. Oppnå tilfredsstillende forståelse for grunnleggende prinsipper i
laparoskopi. Oppnå tilfredsstilende kunnskap om basale laparoskopiske inngrep. Trening i nødsprosedyre ved uforutsette hendelser. Sosial nettverksbygging blant utdanningskandidater fra forskjellige sykehus.
Obligatorisk kurs.

Program

Dag 1

08:30-09:00: Registrering
09:00-09:15: Velkommen                    
09:15-10:10: Simulatortrening, hvordan trene opp basale ferdigheter    
10:00-10:40: Suturteknikk D-box, POP-trainer                
11:00-12:00: Laparoskopet og elektrokirurgiske instrumenter:
Oppbygging, funksjoner, risiko og feilsøking
12:00-12:30: Laparoskopi ved behandling av brokk                                          
12:30-13:15: Lunch
13:15-16:30: Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi.

Dag 2

08:45-09:30: Pneumoperitoneum – åpen/lukket teknikk
Nødprosedyrer ved uforutsette hendelser        
09:30-10:00: Anestesi ved laparoskopi                
10:15-11:00: Laparoskopisk appendectomi.
Uforutsette hendelser                    
11:15-12:00: Laparoskopisk kolecystectomi.
Uforutsette hendelser                        
12:00-12:45: Lunch                            
12:45-18:00: Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi.

Dag 3

08:30-09:15: Hvordan unngå komplikasjoner ved laparoskopi        
09:30-12:15: Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box.    Fleksibel endoskopi
12:15-12:45: Lunch
12:45-14:15: Simulatortrening – sertifisering – praktisk kursprøve    
Teoretisk kursprøve – evaluering av kurset

Kurssted: St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert
Laparoskopisk Kirurgi (NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 24
Antall timer: 24
Påmeldingsfrist: 5. august 2018

Kursleder: Ronald Mårvik (Kir., avd. St. Olav Hospital)
Kurskomité: Bjørn Edwin (Rikshospitalet), Anders Debes (Sykehuset Østfold Moss),
Fredrik H Halvorsen (Rikshospitalet) og Gjermund Johnsen (St.Olav)

Påmelding: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no

Earlier Event: April 25
Basalkurs i laparoskopisk kirurgi
Later Event: November 1
Grunnkurs brokk