Back to All Events

Laparoskopi ved akutt abdomen


  • NSALK 5 Prinsesse Kristinas gate Trondheim, Sør-Trøndelag, 7030 Norway (map)

Målgruppe: Kirurger under utdanning i generell kirurgi og gastroenterologisk
kirurgi samt gynekologer under utdanning.

Læringsmål: Deltagerne skal i løpet av kurset tilegne seg kunnskaper om
muligheter/begrensninger og operasjonsteknikk ved laparoskopisk
diagnostikk/terapi ved akutt abdomen.

Valgfritt kurs

Program:

Dag 1

09:30-09:50: Registrering
09:50-10:00: Velkommen – Informasjon
10:00-10:30: Laparoskopi ved akutte tilstander i øsofagus/ventrikkel/duodenum
10:30-10:50: Laparoskopi ved akutt abdomen etter fedmekiruri
10:50-11:00: Kaffe
11:00-11:50: Akutt cholecystitt/ Operasjonsstrategier ved akutt cholecystitt
11:50-12:20: Peroperative hendelser/komplikasjoner
12:20-13:15: Lunch
13:15-14:00: Laparoskopi ved akutte gynekologiske lidelser
14:00-14:30: Laparoskopi ved penetrerende buktraumer og ileustilstander
14:30-14:45: Kaffe
14:30-17:00: Praktiske øvelser/simulatortrening

Dag 2        

08:30-08:55: Laparoskopi ved diverticulitt     
08:55-09:25: Laparoskopi ved abdominalsmerter
09:25-09:50: Laparoskopi ved akutt appendicitt
09:50-10:05: Kaffe
10:05-10:35: Videosesjon – akutt abdomen.
Alle deltagere oppfordres til å ta med video!
10:35-11:45: Praktiske øvelser/simulatortrening/live demo
11:45-12:30: Lunch    
12:30-14:30: Praktiske øvelser/simulatortrening/live demo
14:30: Kursprøve og evaluering
15:00: Slutt

Kurssted: St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert
Laparoskopisk Kirurgi (NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 24
Antall timer: 15
Påmeldingsfrist: 25. januar 2018

Kursleder: Ronald Mårvik (kir.avd., St.Olavs Hospital)
Kurskomité: Ronald Mårvik og Gjermund Johnsen (begge kir.avd., St.Olavs Hospital),
Brynjulf Ystgaard (St.Olavs Hospital)

Påmelding: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no

Earlier Event: January 24
Basalkurs i laparoskopisk kirurgi
Later Event: April 25
Basalkurs i laparoskopisk kirurgi