Back to All Events

Thoraco-/ laparoskopisk kirurgi


  • NSALK 5 Prinsesse Kristinas gate Trondheim, Sør-Trøndelag, 7030 Norway (map)

Hvordan redusere risiko/komplikasjoner ved laparoskopisk kirurgi

Målgruppe: Leger under utdanning i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi.
Læringsmål: Indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater og kvalitetssikring
innen laparoskopisk kirurgi. Kurset vil omhandle teoretisk undervisning og
praktiske øvelser på simulatorer samt demonstrasjonsoperasjoner.

Obligatorisk kurs.

Temaoversikt

Dag 1

08:30-09:00: Registrering NSALK, ferdighetslab
09:00-09:05: Åpning av kurset                    
09:05-09:35: Elektromedisinsk utstyr. Kliniske aspekter        
09.35-10:05:  ”The difficult gallbladder”. Disseksjonsteknikk    
10:05-10:30: Gallegangsskader                    
10:30-10:45: Pause
10:45-11:15: Thoracoskopisk kirurgi                
11:15-12:00: Laparoskopi ved akutt abdomen/akutt appendicitt    
12.00-13:0: Lunsj        
13:00-17:00: Praktiske øvelser   

Dag 2

08:00-08:40: Laparoskopisk colonkirurgi                
08:40-09:20: Avansert laparoskopisk kirurgi
(milt, pancreas, binyre, lever)    
09:30-10:00: Laparoskopisk antireflukskirurgi            
10:00-10:30: Laparoskopi - urologi                
10:30-11:00: Laparoskopi – lyskebrokk/ventralhernier        
11:00-12:00: Lunsj
12:00- 16:00: Praktiske øvelser

Dag 3

09:00-13:00: Praktiske øvelser                    
13:00-13:30: Lunsj
13:30-15:00: Kursprøve og evaluering

Kurssted: St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for
Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 24
Antall timer: 20
Påmeldingsfrist: 20. september 2018

Kursleder: Ronald Mårvik (kir.avd., St.Olavs Hospital)
Kurskomité: Ronald Mårvik, kir.avd, St.Olavs Hospital, Gjermund Johnsen, kir.avd, St.Olavs hospital, Bjørn Edwin, Intervensjonssenteret Rikshospitalet og Trond Buanes, kir.avd, Ullevål

Påmelding: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no

Earlier Event: November 1
Grunnkurs brokk
Later Event: November 22
Terapeutisk endoskopi