Back to All Events

Terapeutisk endoskopi


  • NSALK 5 Prinsesse Kristinas gate Trondheim, Sør-Trøndelag, 7030 Norway (map)

Teori/praktiske øvelser/live videooverføring med fokus på GI-blødninger og store polypper.

Målgruppe: Leger i spesialistutdannelse innen gastrokirurgi/gastroenterologi.

Læringsmål: Få innsyn i nye endoskopiske behandlingsalternativer og teknologisk utstyr. Lære bruken og begrensninger av endoskopiske prosedyrer sammenlignet med kirurgiske alternativer. Kunne nødprosedyrer ved uforutsette hendelser.

Valgfritt kurs.

Temaoversikt:

Dag 1

09:30: Åpning. Velkommen    
        
Blødninger: diagnostikk og behandling
09:50: Elektromedisinsk utstyr            
10:30: Blødninger i ventrikkel/duodenum    
11:30: Blødninger i tynntarm og colon        
12:00: Postoperative blødninger            
12:30: Lunch

Polypper – diagnostikk og behandling
13:30: Øsofagus                    
14:00: Ventrikkel - duodenum            
14:30: Kaffe
14:45: Tynntarm – colon                
15:15: Intro praktiske øvelser

Dag 2

09:00 – 15:30    
Praktiske øvelser – nødprosedyrer
    På POP-trainer + endoskopisimulator
    Blødninger i ventrikkel – colon
    Injeksjonsteknikker
    Monopolar – bipolar diathermi
    Klips – T-bar, OTSC-klips
    Lukke tarmperforasjoner
    Praktiske øvelser
    Polyppectomi med slynge
    Piece meal teknikk – injeksjonsteknikk
    Submucosal reseksjon
12:30: Lunch
14:30: Evaluering/Kursprøve
15:30: Slutt

Kurssted: St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert
Laparoskopisk Kirurgi (NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 15
Antall timer: 18
Påmeldingsfrist: 01. oktober 2018

Kursleder: Ronald Mårvik (kir.avd., St.Olavs Hospital)
Kurskomité: Ronald Mårvik og Gjermund Johnsen (begge kir.avd., St.Olavs Hospital),
Gunnar Qvigstad (med.avd., St.Olavs Hospital) og
Lars Aabakken (med. gastroseksjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet)

Påmelding: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no

Earlier Event: November 7
Thoraco-/ laparoskopisk kirurgi
Later Event: January 16
BASALKURS I LAPAROSKOPISK KIRURGI