Back to All Events

Laparoskopi ved akutt abdomen


  • NSALK 5 Prinsesse Kristinas gate Trondheim, Sør-Trøndelag, 7030 Norway (map)

Målgruppe: Kirurger under utdanning i generell kirurgi og gastroenterologisk
kirurgi samt gynekologer under utdanning.

Læringsmål: Deltagerne skal i løpet av kurset tilegne seg kunnskaper om
muligheter/begrensninger og operasjonsteknikk ved laparoskopisk
diagnostikk/terapi ved akutt abdomen.
Valgfritt kurs

Program:
Dag 1

09:30-09:50Registrering
09:50-10:00 Velkommen – Informasjon
10:00-10:30 Laparoskopi ved akutte tilstander i øsofagus/ventrikkel/duodenum
10:30-10:50 Laparoskopi ved akutt abdomen etter fedmekiruri
10:50-11:00 Kaffe
11:00-11:50 Akutt cholecystitt/ Operasjonsstrategier ved akutt cholecystitt
11:50-12:20 Peroperative hendelser/komplikasjoner
12:20-13:15 Lunch
13:15-14:00 Laparoskopi ved akutte gynekologiske lidelser
14:00-14:30 Laparoskopi ved penetrerende buktraumer og ileustilstander
14:30-14:45 Kaffe
14:30-17:00 Praktiske øvelser/simulatortrening

Dag 2         
08:30-08:55 Laparoskopi ved diverticulitt     
08:55-09:25 Laparoskopi ved abdominalsmerter
09:25-09:50 Laparoskopi ved akutt appendicitt
09:50-10:05 Kaffe
10:05-10:35 Videosesjon – akutt abdomen.
Alle deltagere oppfordres til å ta med video!
10:35-11:45 Praktiske øvelser/simulatortrening/live demo
11:45-12:30 Lunch    
12:30-14:30 Praktiske øvelser/simulatortrening/live demo
14:30 Kursprøve og evaluering
15:00 Slutt

Kurssted: St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert
Laparoskopisk Kirurgi (NSALK)

Antall deltagere: 24
Antall timer: 15
Påmeldingsfrist:    1. februar 2017

Kursleder: Ronald Mårvik (kir.avd., St.Olavs Hospital)
Kurskomité: Ronald Mårvik, Gjermund Johnsen og Brynjulf Ystgaard
(alle tre kir. Avd., St. Olavs Hospital)

Påmelding: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no

Earlier Event: January 11
Basalkurs i laparoskopisk kirurgi
Later Event: March 20
Basalkurs i laparoskopi