Back to All Events

Thoraco-/laparoskopisk kirurgi


  • NSALK 5 Prinsesse Kristinas gate Trondheim, Sør-Trøndelag, 7030 Norway (map)

Målgruppe: Leger under utdanning i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi.

Læringsmål: Indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater og kvalitetssikring
innen laparoskopisk kirurgi. Kurset vil omhandle teoretisk undervisning og
praktiske øvelser på simulatorer samt demonstrasjonsoperasjoner.
Obligatorisk kurs.

Dag 1
08:30-09:00 Registrering NSALK, ferdighetslab
09:00-09:05 Åpning av kurset                    
09:05-09:35 Elektromedisinsk utstyr. Kliniske aspekter        
09.35-10:05 ”The difficult gallbladder”. Disseksjonsteknikk    
10:05-10:30 Gallegangsskader                    
10:30-10:45 Pause
10:45-11:15 Thoracoskopisk kirurgi                
11:15-12:00 Laparoskopi ved akutt abdomen/akutt appendicitt    
12.00-13:00 Lunsj        
13:00-17:00 Praktiske øvelser    

Dag 2
08:00-08:40 Laparoskopisk colonkirurgi                
08:40-09:20 Avansert laparoskopisk kirurgi
(milt, pancreas, binyre, lever)                    
09:30-10:00 Laparoskopisk antireflukskirurgi            
10:00-10:30 Laparoskopi - urologi                
10:30-11:00 Laparoskopi – lyskebrokk/ventralhernier        
11:00-12:00 Lunsj
12:00- 16:00 Praktiske øvelser

Dag 3
09:00-13:00 Praktiske øvelser                    
13:00-13:30 Lunsj
13:30-15:00 Kursprøve og evaluering

Kurssted: St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for
Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 24
Antall timer: 21
Påmeldingsfrist: 20. september 2017

Kursleder: Ronald Mårvik (kir.avd., St.Olavs Hospital)
Kurskomité: Bjørn Edwin (Oslo Univeritetssykehus) og Trond Buanes (Oslo Universitetssykehus)

Earlier Event: November 2
Grunnkurs brokk
Later Event: November 23
Terapeutisk endoskopi