Back to All Events

Terapeutisk endoskopi


  • NSALK 5 Prinsesse Kristinas gate Trondheim, Sør-Trøndelag, 7030 Norway (map)

Målgruppe: Leger i spesialistutdannelse innen gastrokirurgi/gastroenterologi.

Læringsmål: Få innsyn i nye endoskopiske behandlingsalternativer og teknologisk utstyr. Lære bruken og begrensninger av endoskopiske prosedyrer sammenlignet med kirurgiske alternativer. Kunne nødprosedyrer ved uforutsette hendelser.
Valgfritt kurs.

 

Temaoversikt:
Dag 1

09:30 Åpning. Velkommen    
        
Blødninger: diagnostikk og behandling
09:50 Elektromedisinsk utstyr            
10:30 Blødninger i ventrikkel/duodenum    
11:30 Blødninger i tynntarm og colon        
12:00 Postoperative blødninger            
12:30 Lunch

Polypper – diagnostikk og behandling
13:30 Øsofagus                    
14:00 Ventrikkel - duodenum            
14:30 Kaffe
14:45 Tynntarm – colon                
15:15 Intro praktiske øvelser

Dag 2
09:00 – 15:30    
Praktiske øvelser – nødprosedyrer
    På POP-trainer + endoskopisimulator
    Blødninger i ventrikkel – colon
    Injeksjonsteknikker
    Monopolar – bipolar diathermi
    Klips – T-bar, OTSC-klips
    Lukke tarmperforasjoner
    Praktiske øvelser
    Polyppectomi med slynge
    Piece meal teknikk – injeksjonsteknikk
    Submucosal reseksjon
12:30 Lunch
14:30 Evaluering/Kursprøve
15:30 Slutt

Kurssted: St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert
Laparoskopisk Kirurgi (NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 15
Antall timer: 18
Påmeldingsfrist: 01. oktober 2017

Kursleder: Ronald Mårvik (kir.avd., St.Olavs Hospital)
Kurskomité: Ronald Mårvik og Gjermund Johnsen (begge kir.avd., St.Olavs Hospital), Gunnar Qvigstad
(med.avd., St.Olavs Hospital) og Lars Aabakken (med. gastroseksjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet)

Påmelding: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no

Earlier Event: November 8
Thoraco-/laparoskopisk kirurgi
Later Event: January 24
Basalkurs i laparoskopisk kirurgi