19. - 21. september 2016 Basalkurs i laparoskopisk kirurgi

Ferdigheter, kunnskap, ergonomi og kommunikasjon
 

Målgruppe:
Rotasjonskandidater i generell kirurgi tidlig i utdanning (i løpet av 1. utdanningsår) 
            
Læringsmål:        

Hovedmål:        
Oppnå tilfredsstillende basale ferdigheter og kunnskap innen basal laparoskopisk kirurgi.

Delmål:            
Oppnå tilfredsstillende konkrete basale tekniske ferdigheter i laparoskopi. Oppnå tilfredsstillende forståelse for grunnleggende prinsipper i laparoskopi. Oppnå tilfredsstilende kunnskap om basale laparoskopiske inngrep. Trening i nødsprosedyre ved uforutsette hendelser. Sosial nettverksbygging blant utdanningskandidater fra forskjellige sykehus.
Obligatorisk kurs.

Program:

Dag 1
08:30-09:00 Registrering
09:00-09:15 Åpning av kurset                    
09:15-10:15 Simulatortrening, hvordan trene opp basale ferdigheter    
10:30-11:00 Suturteknikk D-box, POP-trainer                
11:00-12:30 Laparoskopet og elektrokirurgiske instrumenter: Oppbygging, funksjoner, risiko og feilsøking        
12:30-13:15 Lunch
13:15-16:30 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi.

Dag 2
08:45-09:30 Pneumoperitoneum – åpen/lukket teknikk. Nødprosedyrer ved uforutsette hendelser        
09:30-10:00 Anestesi ved laparoskopi                
10:15-11:00 Laparoskopisk appendectomi. Uforutsette hendelser                    
11:15-12:00 Laparoskopisk kolecystectomi. Uforutsette hendelser                        
12:00-12:45 Lunch                            
12:45-18:00 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box. Fleksibel endoskopi.

Dag 3
08:30-09:15 Hvordan unngå komplikasjoner ved laparoskopi        
09:30-12:15 Øvelse på datasimulator, POP-trainer og D-box.    Fleksibel endoskopi
12:15-12:45 Lunch
12:45-14:15 Simulatortrening – sertifisering – praktisk kursprøve    
Teoretisk kursprøve – evaluering av kurset.

Kurssted:        
St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 24
Antall timer: 24
Påmeldingsfrist: 1. august 2016

Kursleder: Ronald Mårvik (Kir., avd. St. Olav Hospital)
Kurskomité: Bjørn Edwin (Oslo Universitetssykehus), Andres Debes (Bærum sykehus) og Gjermund Johnsen (St. Olavs Hospital)

Påmelding: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no

03. - 04. november 2016 Grunnkurs brokk

Målgruppe:         
Utdanningskandidater i generell og gastroenterologisk kirurgi.

Læringsmål:        
Tilegne seg praktisk og teoretisk kunnskap om patogenese og kirurgisk terapi av inguinal-og ventralhernie.

Valgfritt kurs.
            

Temaoversikt:

03. november
09:00 - 09:15 Åpning    
09:15 - 09:45 Anatomi
09:45 - 10:30 Tensjonsplastikker
10:30 - 10:45 Pause

Lyskebrokk
10:45 – 11:30 Nettplastikk                  
11:30 – 12:00 Laparoskopisk operasjon          
12:00 - 12:30 Resultater – evidence based    
12:30 – 13:15 Lunsj
13:15 – 14:45 Demo operasjon      
14:45 – 15:00 Pause
15:00 – 15:30 Behandling av residiv         
15:30 – 16:30 Komplikasjoner og smerter    
    
                
04. november
Ventralhernier

09:00 – 09:30 Åpen operasjon             
09:30 – 10:15 Laparoskopisk operasjon         
10:15 – 10:30 Pause
10:30 – 12:00 Demo operasjon
12:00 – 12:45 Lunch
12:45 – 13:15 Komplikasjoner             
13:15 – 13:30 Veien videre                 
13:30 – 14:30 Behandling av vanskelige bukveggsproblemer
14:30 – 15:30 Kursprøve/evaluering

Kurssted:        
St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 30
Antall timer: 14
Påmeldingsfrist: 20. september 2016

Kursleder: Brynjulf Ystgaard. (kir., avd, St. Olavs Hospital)
Kurskomité: Brynjulf Ystgaard og Ronald Mårvik, begge St.Olavs Hospital (kirurgisk avdeling), Inge Glambek, Diakonissehjemmets sykehus Haraldsplass, Bergen

Påmelding: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no

09. - 11. november 2016 Thoraco-/laparoskopisk kirurgi

Hvordan redusere risiko/komplikasjoner ved laparoskopisk kirurgi.

09. - 11. november 2016

Målgruppe:     
Leger under utdanning i generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi.

Læringsmål:    
Indikasjoner, operasjonsmetoder, resultater og kvalitetssikring innen laparoskopisk kirurgi. Kurset vil omhandle teoretisk undervisning og praktiske øvelser på simulatorer samt demonstrasjonsoperasjoner.
Obligatorisk kurs.

Temaoversikt:

09. november
08:30-09:00 Registrering NSALK, ferdighetslab
09:00-09:05 Åpning av kurset                    
09:05-09:35 Elektromedisinsk utstyr. Kliniske aspekter        
09.35-10:05 ”The difficult gallbladder”. Disseksjonsteknikk    
10:05-10:30 Gallegangsskader                    
10:30-10:45 Pause
10:45-11:15 Thoracoskopisk kirurgi                 
11:15-12:00 Laparoskopi ved akutt abdomen/akutt appendicitt    
12.00-13:00 Lunsj        
13:00-17:00 Praktiske øvelser    

10. november
08:00-08:40 Laparoskopisk colonkirurgi                
08:40-09:20 Avansert laparoskopisk kirurgi (milt, pancreas, binyre, lever)                    
09:30-10:00 Laparoskopisk antireflukskirurgi            
10:00-10:30 Laparoskopi - urologi                
10:30-11:00 Laparoskopi – lyskebrokk/ventralhernier        
11:00-12:00 Lunsj
12:00-16:00 Praktiske øvelser

11. november
09:00-13:00 Praktiske øvelser                    
13:00-13:30 Lunsj
13:30-15:00 Kursprøve og evaluering

Kurssted: St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi(NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 24
Antall timer: 21
Påmeldingsfrist: 10. september 2016

Kursleder: Ronald Mårvik (kir.avd., St.Olavs Hospital)
Kurskomité: Bjørn Edwin (Oslo Univeritetssykehus) og Trond Buanes (Oslo Universitetssykehus)

Påmelding: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no

24. - 25. november 2016 Terapeutisk endoskopi

Teori/praktiske øvelser/live videooverføring med fokus på GI-blødninger og store polypper.   

24. - 25. november 2016


Målgruppe:     Leger i spesialistutdannelse innen gastrokirurgi/gastroenterologi.

Læringsmål:     Få innsyn i nye endoskopiske behandlingsalternativer og teknologisk utstyr. Lære bruken og begrensninger av endoskopiske prosedyrer sammenlignet med kirurgiske alternativer. Kunne nødprosedyrer ved uforutsette hendelser.Valgfritt kurs.

Temaoversikt:

24. november
09:30     Åpning. Velkommen    
        
Blødninger: diagnostikk og behandling
09:50 Elektromedisinsk utstyr            
10:30 Blødninger i ventrikkel/duodenum    
11:30 Blødninger i tynntarm og colon        
12:00 Postoperative blødninger            
12:30 Lunch

Polypper – diagnostikk og behandling
13:30 Øsofagus                    
14:00 Ventrikkel - duodenum            
14:30 Kaffe
14:45 Tynntarm – colon                
15:15 Intro praktiske øvelser
        
25. november
09:00 – 15:30    
Praktiske øvelser – nødprosedyrer På POP-trainer + endoskopisimulator
Blødninger i ventrikkel – colon
Injeksjonsteknikker
Monopolar – bipolar diathermi
Klips – T-bar, OTSC-klips
Lukke tarmperforasjoner
Praktiske øvelser
Polyppectomi med slynge
Piece meal teknikk – injeksjonsteknikk
Submucosal reseksjon
12:30 Lunch
14:30 Evaluering/Kursprøve
15:30 Slutt

Kurssted:    
St.Olavs Hospital, Nasjonal Kompetansetjeneste for Avansert Laparoskopisk Kirurgi (NSALK, Forsyningssenteret U2)

Antall deltagere: 15
Antall timer: 18
Påmeldingsfrist: 01. oktober 2016

Kursleder: Ronald Mårvik (kir.avd., St.Olavs Hospital)
Kurskomité: Ronald Mårvik og Gjermund Johnsen (begge kir.avd., St.Olavs Hospital), Gunnar Qvigstad (med.avd., St.Olavs Hospital) og Lars Aabakken (med. gastroseksjon, Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet)

Påmelding: Koordinator.Trondheim@legeforeningen.no