Forskere tilknyttet senteret:

Cecilie Våpenstad
Forsker, PhD stipendiat

Hvordan kan pasient sikkerheten økes ved å trene kirurger, samt kvalitetsikre deres motoriske ferdigheter utenfor operasjonssalen ved bruk av simulatorer. Cecilie Våpenstad forsker på om simulatortrening har effekt, om simulatorer kan brukes til å måle kirurgiske ferdighter og på hvilken måte. Hun ser også på om pasientspesifikk simulering før inngrepet kan øke pasientsikkerheten og redusere operasjonstid.  

Intresseområder: Opplæring av kirurgisk ferdigheter, Medisinsk avbildning (røntgen, ultralyd), sosial læring 


Eivind Grong

Vi har utført eksperimentelle studier der vi har undersøkt effekten av fedmekirurgi på type 2 diabetes mellitus i rotter. Et spesielt fokusområde har vært endringer i gastrinsekresjon etter kirurgi og hvordan dette påvirker diabetes. Samtidig har vi i et samarbeid med Umeå Universitet kvantifisert beta-celle masse i rottepancreata med en tredimensjonal teknikk som kalles optisk projeksjonstomografi (OPT). Som et tilleggsprosjekt har vi vært med på å kartlegge biokjemiske karakteristika i humant pancreasvev med teknikken Raman mikrospektroskopi.
Se oppdatert publikasjonsliste.


Arild de Vries

Jeg gjør forskning på forskjellige eksperimentelle metoder innen forebygging av postoperative intraabdominal adheransedannelse. Sålangt så er en artikkel publisert [1] og to andre manuskripter er planlagt for publikasjon. I tillegg så holder jeg på med min PhD avhandling for tiden.
Referanser:  1.  de Vries A, Marvik R, Kuhry E (2013) To perform operative procedures in an optimized local atmosphere: can it reduce post-operative adhesion formation? Int J Surg 11:1118-1122