TEP operasjon. Totally extraperitoneal repair.

Operatør; Per Even Storli
Assistent; Robin Gaupset. 
Operasjonstid; 12 minutter. 
Pasient; 
56 år gammel mann med primært lyskebrokk venstre side som reduserte livskvaliteten.  Tidligere frisk og bruker ingen faste medikamenter. Har samtykket til at operasjonen filmes og brukes i undervisning. 

Utstyr; 
2 graspere. 
1 diatermihook. 
1 saks med mulighet for diatermi. 
Hassan trochar som kan festes i huden. 
Preoperativt; 
Ingen antibiotika. (Grad D)
Tromboseprofylakse hos noen- Kun til pasienten med økt risiko. (grad d)
Urinblæren tømmes før operasjonen. (level 4)
Hårfjerning – klipping fører til færre infeksjoner enn barbering. (level A)
Ingen disseksjonsballong. Grad A- Ballong disseksjon bør vurderes spesielt tidlig i læringskurven. 
Fiksering kun ved større defekter > 2- 3 cm. Da bør det fikseres med lim.

Tilgang; 
Subumbilical 12 mm incisjon i huden i midtlinjen med noen mm ekstra på ipsilateral side. Spriker med appendicitt haker til fremre fascieblad ipsilateral side visualiseres. Fremre fascieblad åpnes skarpt med kniv. Bruker arterieklemme til å lateraliseres rektusmuskulaturen og kommer seg under denne med appendicitthakene. Skimter da bakre fascieblad. Trocharen føres inn å festes med hudsuturer.

Disseksjon; 
Kobler gassen. Pasient tippes 15 grader i trendelenburgs posisjon. Verifiserer posisjonen med å visualisere rektus muskulaturen i taket.  Starter disseksjon med kameraet som føres ned paramedialt mot symfysen . Gjentar dette 3-4 ganger til man har tilstrekkelig rom for å plassere 2 hjelpetrocharer. Distale hjelpe trochar føres alltid inn først da dette gir best oversikt. Starter proximal lateral disseksjon og verifiserer epigastrica karene som hele tiden presses opp mot bukveggen. Distalt henger indre fascieblad nokså fast lateralt men løsnes også her stumpt. Kan i enkelte tilfeller klippes litt helt ventralt, men viktig at det løsnes for å sikre godt oversikt for nettplassering lateralt.

Går så over til medial disseksjon. Først når tilstrekkelig disseksjon er utført går man sentralt på brokket (ene) og reponerer dette (disse). Ved laterale brokk bør vas deferens lokaliseres og skilles fra brokksekken før reponering.  Brokksekken skal reponeres til psoasmuskulaturen visualiseres lateralt.

Nettplassering;
Nettet skal være minst 10 x 15 cm.  Nettet må legges stramt i nedre del så ikke brokksekken kan lure seg bak nettet.  

Avslutting; 
Nettet holdes på plass mens buken deflateres.  Marcain i sårene og klips/ sutur i huden.

I denne videoen kan ser man; 
«Triangel of pain» godt visulaisert med genitofemoral nerven og femoral cutaneus nerven. 
«Triangel of doom» med iliaca karene. 
«Corona mortis» en kar variant mellom obsturatorkar og de eksterne iliacakarene. Disse kan være venøse eller arterielle.  Skade kan gi kraftig blødning. Sees og pekes på i filmen etter ca 1.45 minutter.