Laparoskopisk radikaloperasjon av et stomihernie

Det er en betydelig usikkerhet om hva som er best behandling for stomale/parastomale hernier. Randomiserte studier eksisterer ikke, og de fleste retrospektive og prospektive studier er små. Dieter Bergers laparoskopiske Sandwich-teknikk virker lovende, men det er fortsatt Bergers eget materiale som er den enste dokumentasjon for dette. Vi har benyttet Sandwich-teknikken hos flere pasienter, med både åpen og laparoskopisk teknikk. Vi har benyttet forskjellige typer nett, både syntetiske og biologiske. Til nå har vi reoperert 1 pasient med residiv, dette ble gjort laparoskopisk. Vi har imidlertid reoperert 5 pasienter pga stomiretraksjon. Dette har skjedd i forbindelse med bruk av forskjellige materialer, både syntetiske og biologiske. Etter at vi de siste to år konsekvent har benyttet Parietex Parastomal nett har vi kun hatt en pasient med en midlertidig retraksjon av stomien. Vi har til nå ikke hatt residivhernie, men observasjonstiden er kort. Korttidsresultatene synes bra, med lite postoperative smerter og kort liggetid. Vi er nå i ferd med å etterundersøke våre pasienter med tanke på å evaluere langtidsresultater.


Vedlagte film viser en laparoskopisk radikaloperasjon av et stomihernie. Vi bruker vanligvis kun en 12 og en 5-mm port, som hos denne pasienten. Hvis nødvendig setter vi inn en tredje 5-mm i epigastriet. Filmen viser de tre hovedtrinnene:

Adheranseløsning som gjøres hovedsakelig med kald saks. Diatermi og ligasure benyttes ikke i denne fasen av operasjonen.


Lukking av brokkport som gjøres med langsom resorberbar eller uresorberbar tråd vha endo-close. 

Anleggelse av plastikk, først et key-hole nett som festes med transfiksasjonssuturer samt resorberbare tackere, deretter et sugarbaker nett som festes på samme måte. Man bruker transfiksasjonssuturer for å dosere lateralt drag på stomitarm.